Haapsalu Montessori Lastehoiu äriplaani koostamine

Oleme hästi-hästi rõõmsad, et saame Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel teha koostööd arenguekspert Aune Lillemetsaga Haapsallusse Montessori Lastehoiu loomise äriplaani koostamisel. 

Projekti eesmärk on äriplaani toel hakata pakkuma Montessori pedagoogikal põhineva 3-6 vanuseetapi eralastehoiu teenust Haapsalu ja Läänemaa lastele. Lisaks projektis esiti kirjeldatule mõtleme läbi ka Montessori sõimerühma (1,5-3a) loomiseks vajaliku plaani.

KÜSK toetab äriplaani koostamise projekti 4000 euroga. Projekti tegevused toimuvad 1. aprill 2022 – 31. juuli 2022. Selle vältel teeme koostööd kogukonna lapsevanematega ning külastame kogukonna initsiatiivist sündinud lastehoide.

Tegevuste edenedes lisame siia lugemist juurde.


Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.  KÜSKi visioon on elujõuline kodanikuühiskond Eestis, kus mõjusad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad on kasvulavaks omavahelisele koostööle, aktiivsele osalusele ja kodanikuteadlikkusele.