Meie teekond autentse Montessori lastehoiu avamiseni

2023. novembris lõpetab Epp Linke AMI 0-3 juhendajakoolituse Praha Montessori Instituudis. Palju õnne!
- - - - - - - - - - - - - -
2023. a oktoobris alustavad tööd 1,5-3a ning 3-6a laste mängurühmad. Mõlemad rühmad leiavad aset neljal päeval nädalas, väikelaste rühm kestusega 4 tundi ja 3-6a laste rühm kestusega 8 tundi.
- - - - - - - - - - - - - -
2023. septembris kolime Posti 37 majas kahe vanuserühma  keskkonnad üksteise kõrvale maja esimesele korrusele ja ühendame need tehes seina läbipääsu. Sünnib Eesti esimene autentne Montessori keskkond, kus kõrvuti tegutsevad sõimerühm (Infant Community) ja 3-6a laste rühm (Casa dei Bambini).
- - - - - - - - - - - - - -
2023. a augustis lõpetavad Jaanika Illend ja Kadri Nõlvak mahuka AMI 3-6 juhendajakoolituse Eesti Montessori Instituudis. Palju õnne!
- - - - - - - - - - - - - -
2023. a märtsis alustame 3-6 vanuseetapi mängurühmadega, mis kestavad korraga 6 tundi ja kolmel päeval nädalas. 
- - - - - - - - - - - - - -
2023. a veebruaris alustas Epp Linke lapsehoidja 4. taseme kursust Haapsalu Kutsehariduskeskuses eesmärgiga avada 2023. a septembris Montessor sõimerühm 14k-3a lastele.
- - - - - - - - - - - - - - 
2022. a veebruaris alustasime 3-6 vanuseetapi mängurühmadega, kuhu võtsime esiti vastu alates 2a6k vanuseid kuni 4a vanuseid lapsi. Mängurühmad kestsid 4 tundi ja kolmel korral nädalas.
- - - - - - - - - - - - - -
2021. a. septembris alustavad Eesti Montessori Instituudi poolt korraldataval 3-6 vanuseetapi juhendajakoolitust Jaanika Illend ja Kadri Nõlvak. Tegemist on jõudsa sammuga edasi kohaliku autentse Montessori lasteaiarühma avamise suunas! Põnevat ja avastusterohket kooliteed!
- - - - - - - - - - - - - -
2021. a juunis leidis aset Haapsalu Montessori Keskuses koosolek, kus arutasime Haapsalu Linnavalitsuse esindajate aselinnapea Kaja Rootare ning haridusnõunik Mari-Epp Tähega  võimalust avada ühes Haapsalu munitsipaallasteaias autentne Montessori lasteaiarühm. Selgus, et linnavalitsusel pole pilti, kui palju lapsevanemaid Montessori rühma sooviks. 
- - - - - - - - - - - - - -
2021. a jaanuaris alustab tegevust Haapsalu Montessori Keskus. Toimuma hakkavad laps ja vane