Mis on Montessori pedagoogika

Dr Maria Montessori (1870-1952)  poolt üle 100 aasta tagasi välja töötatud Montessori meetod on lapsekeskne hariduslik lähenemine, mis põhineb laste teaduslikel vaatlustel sünnist kuni täiskasvanueani. Vajalikud komponendid Montessori pedagoogika praktiseerimiseks on segarühmad mitmes vanuses lastest, mis soodustab vastastikust õppimist, katkematu töötsükkel keskendumise arendamiseks ja valik juhendatud tegevusi, kasutades lapses huvi äratamiseks konkreetseid Montessori vahendeid ja esitlusi.

Montessori pedagoogika on tänini aktuaalne ja terviklik lähenemine lapsekasvatusele. Ta jaotas lapse arengu etappidesse neis ilmnevate arengutunnuste järgi ning lõi igale etapile arengut toetavate õppevahendite ja tegevustega ettevalmistatud keskkonna.

Vastupidiselt traditsioonilisele õpetaja-õpilane suhtele, kus õpilaselt oodatakse õpetaja antud konkreetsete ülesannete täitmist, suunab Montessori looma ühendust lapse ja teda ümbritseva keskkonna vahel läbi individuaalse töö, mis leiab aset lapsele sobivas tempos. Laps osaleb õpiprotsessis proaktiivselt, uurides erinevaid teemasid ja materjale iseseisvalt peale seda kui nende kasutamist on talle tutvustatud.

Täiskasvanu roll on last vaadelda ning jälgida tema huvi, seda toetada täiendavate materjalidega ning kohandada keskkond lapsele nii, et see ei takistaks lapse iseseisvat tegevust.

Maria Montessori uskus, et parim viis lapse võimete arendamiseks on lubada talle eakohast iseseisvust. Iseseisvus kasvatab lapses enesekindlust ja tahet tegutseda ning avastada. Laps õpib enda õnnestumiste ja ka ebaõnnestumiste läbi.

Montessori ettevalmistatud keskkond ei ole siiski ilma reegliteta. Nagu päris maailmas on piirangud, nii on ka piirangud Montessori keskkonnas. Mida vanemaks saab laps ning mida rohkem ta õpib tegema valikuid, seda rohkem antakse talle ka vabadusi.

Maria Montessori uskus, et enda tegevuse mõtestatuse ja eesmärgipärasuse tunnetamine aitab lapsel jõuda sisemise rahuni ning kaudselt luua ka rahumeelsemat maailma meie ümber.

Tõlgitud ja kohandatud artiklitest: https://www.hiattfarmsmontessori.com/montessori-in-a-nutshell
https://www.furman.edu/riley/research-evaluation/research-area/montessori-education/