Meist

Meie eesmärk on toetada lapses ennastjuhtiva ja teadliku õppija kujunemist, keda kannab teadmiste omandamisel sisemine motivatsioon ja emotsionaalne rahulolu ning kes on võimeline tegutsema nii iseseisvalt kui ka teistega koostöös.

Järgime autentset Montessori meetodit. Lapsed omandavad tegevuse käigus ka riikliku alushariduse õppekavas seatud eelduslikud üldoskused.

Lapsevanemad saavad ülevaate enda lapse arengust läbi arenguvestluse ja regulaarse tagasiside Transparent Classroom keskkonna kaudu.

Keskuses tegutseb kaks rühma – 14k-3a ja 3-6a lastele, mida veavad eest AMI (Association Montessori Internationale) koolitusega Montessori juhendajad. Rühmi abistavad assistendid.

Kaks rühma tegutsevad ühendatud ruumis, Posti 37 maja esimesel korrusel. Üleminekueas lastele on sel viisil ühest rühmast teise liikumine sujuv ja turvaline kogemus. Õueaja veedavad lapsed keskuse aias või käivad ekskursioonidel linna mänguväljakutel.

Tegevus toimub neljal päeval nädalas esmaspäevast neljapäevani. Suurte laste mängurühm on avatud kell 8:00–16:00 ja väikelaste rühm kell 9:00–13:00.

2024. a kevadel on rühmadesse registreerunud 24 last.

Esimese, 0-3 vanuseastmele mõeldud rühmaruumi, avasime 2021. aasta jaanuaris.

Meie juriidiline keha on MTÜ Montessori Haridus Haapsalus.

Meie eesmärk on ühel päeval tegutseda lastehoiuna. Teeme selle nimel pidevalt jõudumööda tööd. Seniks põhineb meie tegevus Montessori hariduse sõprade kogukonna vastastikusel usaldusel ja vastutusel.


Tekst uuendatud: 18. juuni 2024