Miks just Montessori vahendid?

3-6 vanusele mõeldud keskkonna olulisim ülesanne on tagada lastele varane ja üldine teadmiste- ja oskuste baas,  mis võimaldab omandada edaspidi juba spetsiifilisemaid teadmisi koolitee jooksul. See baas hõlmab endas positiivset suhtumist kooli, sisemist kindlustunnet, korraarmastust ning uhkust enda füüsilise keskkonna üle,  lakkamatut uudishimu maailma vastu, keskendumisoskust, initsiatiivikust ja järjepidevust, võimet langetada otsuseid, enesedistsipliini ning lugupidamist teiste rühmakaaslaste ja kogukonna liikmete suhtes.

Montessori vahendid toetavad enesejuhitud avastamist ja õppimist ning on seetõttu ideaalsed 3-6 vanustele lastele. Igapäevaelu vahendid arendavad iseseisvust ja sotsiaalseid oskuseid, meeltevahendid töötavad nägemis-, kuulmis-, kompimis-, haistmis- ja maitsmismeelele lihvi andmisega, keelevahendid toetavad kõne, kirjutamise ja lugemise arengut, matemaatika vahendid annavad tugeva baasi matemaatilistele kontseptsioonidele ning geograafia, ajaloo, bioloogia, teaduse, muusika ja kunsti vahendid annavad pildi maailmast ja selle loost.

Tekst mugandatud eesti keelde allikatest:
 https://www.nienhuis.com/int/en/early-childhood-3-6/page/2117/
https://montessori-ami.org/about-montessori/montessori-3-6