Praktika Amsterdamis: algus

Tere! Läbin parasjagu Haapsalu Kutsehariduskeskuses lapsehoidja kutse 4. taseme kursust. Kutse omandamiseks on tarvis muu hulgas läbida ka 300 tunnine praktika koolieelses lasteasutuses. Sellest siinne blogi rääkima hakkabki.
Loe lisaks