Mängurühma juhendajad ja assistendid


Mängurühma juhendajad

Üks kahest 3-6a laste juhendajast on Kadri Nõlvak. Kahe väikelapse ema Kadri on õppinud huvijuht-loovtegevuse õpetajaks Viljandi Kultuuriakadeemias, omab lapsehoidja kutset Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ning läbinud erinevaid kursuseid ja koolitusi pedagoogika valdkonnas ning töötab hetkel koolis algklasside õpetajana. Põhjalikum süvenemine Maria Montessori pedagoogikasse jõudis jäävalt Kadrini tema enda lastega ning 2021. aastal alustas ta õpinguid Eesti Montessori Instituudis 3-6 vanuserühma juhendaja koolitusel.

Teine 3-6a laste mängurühm/huviringi juhendaja on Jaanika Illend, kes alustas samuti 2021. aastal õpinguid koos Kadriga. Jaanika on omandanud kõrghariduse käsitöö- ja disaini tehnoloogia alal Haapsalu Kolledžis ning omab pikaajalist laste hoidmise kogemust - armastus Montessori pedagoogika vastu algas just nimelt ühte Montessori kooliklassis käivat last hoides ning lastehoidu looma motiveerib teda tema enda laps. Jaanika toob mängurühma kaasa põnevaid retsepte, nii valmistavad lapsed energiapalle, vormikooke ja palju muud maitsvat.


Mängurühma assistendid

Mängurühma assisteerib Mariel Kõrgemägi, kel on kõrgharidus sotsiaaltöös. Mariel on töötanud 14 aastat sotsiaaltöö valdkonnas. Ta alustas erialast tööd lastekodus vanemliku hoolitsuseta laste kasvatajana, jätkas ametiteed kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöö spetsialisti ametikohal, kus täitis ka lastekaitsespetsialisti ülesandeid ning juhatas sotsiaalhoolekande osakonda. Mariel on olnud ka puudega lapsele tugiisik. Marieli tõi Montessori lähenemise juurde tema enda laps. Kahekesi on olnud nad aktiivsed osalejad keskuse alguspäevadest saati.

Mängurühma assisteerib Mari-Liis Eskusson. Mari-Liis on ühe lapse ema, hariduselt tantsuõpetaja ja massöör. Ta on viinud läbi tantsutunde eelkooliealistele alates 3. eluaastast, juhendab kontaktimprovisatsiooni tunde täiskasvanutele ja hetkel töötab Haapsalu Lasteaias Tareke liikumisõpetajana. Mari-Liis toob rühma kaasa ideed mänguliseks liikumiseks ja võtted enda keha eest hoolt kandmiseks. Mari-Liis juhendab meie keskuses ka beebivõimlemise tunde.

Mängurühma assisteerib inglise keeles Charlotte Leeman: "The first time I walked into a Montessori classroom I was amazed at the harmony of the classroom, I couldn’t believe how calm, independent and capable the children were, but the thing that struck me the most was the children seemed truly happy. Ever since I have spent my free time eagerly studying the method and implementing it at home with my little girl. I look forward to assisting your children and guiding them in English!"