Montessorist juhinduvad mängurühmad

"The first essential for the child’s development is concentration. It lays the whole basis for his character and social behavior. He must find out how to concentrate, and for this he needs things to concentrate upon. This shows the importance of his surroundings, for no one acting on the child from outside can cause him to concentrate. Only he can organize his psychic life. None of us can do it for him. Indeed, it is just here that the importance of our schools really lies. They are places in which the child can find the kind of work that permits him to do this." 

Montessori, Maria "The Absorbent Mind", lk 222, Social Development.

Montessori pedagoogikast juhinduvad laps-vanem mängurühmad toimuvad kahel päeval nädalas – teisipäeval ja kolmapäeval. 

Mängurühma ruumi on valitud spetsiaalselt osalejate eale vastavad tegevused ja õppevahendid. Su lapsel on võimalik valida laia valiku tegevuste hulgast endale huvitav – ette on valmistatud igapäevaelu harjutused (nii enese kui keskkonna eest hoolitsemine), kunsti ja muusika tegevused, keelevahendite ala ning liikumise ala.

Sul on võimalus oma last jälgida vahenditega tegelemas - kuidas ta neid kasutab, mille vastu tunneb rohkem huvi. See võib anda Sulle inspiratsiooni sarnaste või edasi arendatud tegevuste pakkumiseks kodus.

Saad olla osa kogukonnast sarnaselt mõtlevate lastevanematega. Ideede ja kogemuste omavahel jagamine on kasulik, eriti kui teil on samas eas lapsed.

Kui mõtled lapse edasise Montessori hariduse peale siis on lapse ja vanema mängurühm hea koht Montessori pedagoogikaga tutvumiseks. Su laps saab tuttavaks ettevalmistatud keskkonnaga ja Sina saad vaadata, kas Montessori pedagoogika võiks sobida lapse ja Sinuga ning jätkata iseseisva väikelapse mängürühma formaadis ja sealt edasi juba 3-6 vanuseetapi mängurühmas.

Saad küsida ka mängurühma juhendajalt Montessori metoodika kohta küsimusi.

Laps ja vanem mängurühm on võimalus oma lapsele segamatult keskenduda. Pole tarvis muretseda igapäevatoimetuste pärast, see on teie kahe koosolemise aeg.


Mida mängurühmas tehakse?

Loe lähemalt SIIN.


Registreerimine

Palun täida registreerimisvorm SIIN.


Osalustasu

Loe lähemalt SIIN.


Praktilised teemad

1. Mida võtta kaasa

2. Tervisenõuded