3-6 vanuseetapi mängurühma kodukord

 • Võtame mängurühma vastu lapsi alates 3a kuni 4a 6k vanuselt.

 • Mängurühmad toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kl 8.30-14.30.

 • Riigipühadel on mängurühm suletud.

 • Mängurühma töökeeleks on eesti keel.

 • Mängurühmas osalemiseks kirjuta montessorihaapsalu@gmail.com 


Lapse saabumine ja lahkumine mängurühmast

 • Ootame teie last mängurühma alates kl 8.30.

 • Hommikul mängurühma tulles palume varuda aega, et laps juhendajale isiklikult üle anda rühmaruumi uksel ja kui on midagi tähtsat lapsest rääkida, mis võiks mõjutada tema päeva, siis palume seda kindlasti teha (halb uni, üleelamised).

 • Lapse hilinemisest, puudumisest või haigestumisest palume teatada mängurühma juhendajat sama päeva hommikul hiljemalt kell 7:30 e-mailile montessorihaapsalu@gmail.com

 • Palume lapsevanemal kirjalikult teatada oma kontaktandmete muutumisest aadressil montessorihaapsalu@gmail.com. Mängurühma juhendajal peab olema võimalus hädaolukorra puhul koheselt lapsevanema/hooldajaga ühendust saada.

 • Kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa, siis palume sellest juhendajat eelnevalt teavitada. Juhendaja ei anna last üle võõrale isikule, kelle saabumisest pole teda teavitatud ega alaealisele isikule.

 • Lapsevanem peab kinni pidama mängurühma avamise ja sulgemise kellaaegadest.

 • Kui lapsele ei tulda mõjuval põhjusel järele õigeaegselt, on vanem/hooldaja kohustatud juhendajat sellest eelnevalt teavitama, et kokku leppida edasine käitumine.

 

Osalustasu

 • Koht mängurühmas on broneeritud Sinu lapsele osalustasu ülekandega.

 • Makseinfo:
  Selgitus: lapse nimi + pääsme nimetus (1x nädalas, 2x nädalas, 3x nädalas)
  Saaja: MTÜ Montessori Haridus Haapsalus
  Pangakonto nr: EE167700771005337010
  Pank: LHV Pank

 • Toimime kuutasupõhise osalustasu süsteemiga. See tähendab, et lapse tervislikel või muudel põhjustel puudumise eest osaluskorra tasu ei tagastata ega kanta üle uue kuu eest tasumiseks.

 • Jooksva kuu osalustasu ei tagastata, kui mängurühma kohast mingil põhjusel loobutakse.
 • Kui mängurühma kord jääb ära meist oleneval põhjusel, kandub antud korra osalustasu uude kuusse.
 • Järgmise kuu ettemakstud osalustasu tagastatakse kui vanem teatab hiljemalt 5 päeva ette koha loovutamise soovist.
 • Mängurühma osalustasu palume tasuda hiljemalt kalendrikuu 5. kuupäevaks. Vastasel juhul loovutame koha järgmisele huvilisele.
 • Lapsed saavad mängurühmas valmistada omale kõhutäiteks erinevaid söögipalasid. Söögipala maksumus on arvestatud osalustasu hulka.

 • Mängurühma osalustasu sisaldab tegevuste juhendamist, töövahendite tasu, söögipala, sooja hommikusööki (alates märtsist),  ruumi haldamisega seonduvaid kulusid.

 • Osalustasu ülekandega kinnitab lapsevanem, et on kodukorras toodud tingimustega nõus.

Lapse tervis

 • Kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline, siis palume sellest teada anda.
 • Kui laps on jäänud haigeks (lahtine nohu, köha, silmapõletik, lööve, palavik, oksendamine jmt), palume last mängurühma mitte tuua. Palaviku, nohu ja köhaga ei jaksa laps tegevustest osa võtta ning võib nakatada teisi lapsi.
 • Nakkushaigustest palume koheselt juhendajat teavitada (ka siis, kui nakkushaigust esineb pere teistel liikmetel).
 • Kui laps jääb haigeks mängurühma jooksul, siis juhendaja teavitab sellest lapsevanemat.
 • Juhendaja ei anna lapsele ravimeid. Mängurühmas osalejate turvalisuse huvides palume hoida ravimeid lapsevanema käes ja mitte lapse asjade seas.
 • Mängurühma ei või eelneva kokkuleppeta kaasa võtta pähkleid, komme, küpsiseid või muid maiustusi.
 • Mängurühma ei ole lubatud kaasa võtta mänguasju.
 • Mängurühma ei ole lubatud kaasa võtta esemeid, raamatuid ega muid vahendeid, mis mõjuvad halvasti laste vaimsele tervisele või õhutavad lapsi vägivaldsele käitumisele (sh nutiseadmeid).Riietus

 • Lapsel peavad mängurühmas olema kaasas vahetusjalatsid.
 • Laps võiks tunda end mängurühma jooksul võimalikult mugavalt ning kanda riideid, mis on talle sobivas mõõdus, puhtad ja terved. Lapse ilumeelt tuleb austada ja kanda võib lemmikriideid, aga lapsevanem/hooldaja peab arvestama, et mängurühma jooksul võivad riided saada seebiseks või hoogsa maalimise tagajärjel värviseks, liimiseks jmt.
 • Laps võiks kanda riideid, mis võimaldavad tal iseseisvalt tualeti kasutamiseks lahti riietuda. Mängurühma töötajad ei riieta lapsi ega abista liigselt.
 • Mängurühmas osalemise eelduseks on, et laps on luti- ja mähkmevaba.
 • Lapsel peavad mängurühmas kaasas olema puhtad varuriided: särk/kleit, püksid, sokid, aluspesu jmt.


Turvalisus

 • Mängurühmas on esmaabi tarvete komplekt.

 • Mängurühma juhendajatel on õigus peatada laste agressiivne käitumine ning kaitsta teisi lapsi ja mängurühma vara.

 • Lapsi võib avalikustamise eesmärgil pildistada-filmida ainult lapsevanema/hooldaja kirjalikul nõusolekul.

 • Kui isik (sh. lapsevanem) soovib avalikustada (näiteks internetti üles laadida) enda tarbeks tehtud pilte või videoid, peab ta küsima nõusolekut kõigilt pildil või videol olevatelt isikutelt (või nende vanematelt/hooldajatelt). Lapsevanemal/hooldajal on õigus paluda tagasiulatuvalt piltide/videote eemaldamist avalikust keskkonnast.

 • Mängurühma personal võib mängurühmas filmida või pildistada määral, mis on vajalik sündmuste jäädvustamiseks ning nende kajastamiseks, pedagoogiliseks dokumenteerimiseks õppeprotsessi analüüsimisel, rakendades mõistlikkuse printsiipi ning arvestades laste huve. Mängurühma personal võib mängurühma kodulehele või mängurühmaga seonduvasse sotsiaalmeediasse laadida mängurühmas (näiteks sündmustest) tehtud pilte, kus pole ükski laps esiplaanil või pole näha esiplaanil oleva lapse nägu. Vastasel juhul küsib juhendaja lapsevanemalt/hooldajalt kirjaliku nõusoleku.

 • Kohanemisperioodi jooksul püsib lapsevanem/hooldaja talle pakutud istmel, et mitte segada mängurühma tööd. Kui kaasas on pisemaid lapsi, palume riiuleil olevaid vahendeid talle mängimiseks mitte pakkuda.

Austav koostöö

 • Montessori mängurühmas austatakse võrdselt nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Lähtume teineteisega suheldes üldistest viisakusreeglitest ning Montessori pedagoogika põhimõtetest.

 • Lastega suheldakse alati laskudes nende tasandile. Mängurühmas viibides minnakse selle isiku juurde, keda parajasti kõnetatakse (k.a. kolleegi, lapsevanema, vmt täiskasvanu).

 • Kui laps on võtnud koju kaasa mõne ahvatleva vahendi (roosa torni pisikese klotsi, kuldsed helmed jmt), eeldame lapsevanema/hooldaja austavat käitumist lapse suhtes. Lapsega ei või pahandada. Koju rännanud ese tuleb mängurühma tagastada ning selgitada, et teised lapsed vajavad seda mängurühmas kasutamiseks.

 • Iga lapse sünnipäev on eriline sündmus, mida tähistame Montessori sünnipäevaringiga. Ebavõrdsustunde vältimiseks ei edastata sünnipäevakutseid teistele lastele mängurühma jooksul (v.a. juhul kui kutsutud on kõik osalejad korraga).

 • Lapsevanemad/hooldajad ja mängurühma personal ei aruta lapse arengut või iseloomu puudutavaid küsimusi lapse kuuldes. Lapse vastuvõtlik meel võib salvestada endasse ka lapsevanema mured ja hirmud ning võtta need omaks, väljendada neid ka oma käitumise kaudu. Küsimuste ja argimurede arutamiseks on võimalik korraldada veebi teel toimuvaid koosolekuid või rääkida telefoni teel.

 • Lapsevanemad/hooldajad väldivad kodus vesteldes lapse kuuldes teistele peredele, mängurühmas käivatele lastele või mängurühma personalile hinnangute andmist.

 • Igal perel on õigus tähistada usundiga või traditsioonidega seonduvaid sündmusi omal moel. Montessori mängurühmas tähistatakse jõule ja Eesti rahvakalendriga seonduvaid sündmusi, edastades lastele teadmisi erinevatest kultuuridest ning kultuuritraditsioonidega seonduvatest kommetest. Kui rühmas on mõnest teisest kultuuriruumist pärit olevaid lapsi, tutvume ka nende traditsioonidega